Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Plan finansowy 2023

PLAN FINANSOWY MOW NFZ NA 2023 ROK

Plan finansowy Małopolskiego OW NFZ na 2023 rok – zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 26 lipca 2022 roku. 

Wydział Ekonomiczno-Finansowy
Tel. 012-29-88-279