Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Plan finansowy 2024

PLAN FINANSOWY MOW NFZ NA 2024 ROK

Plan finansowy Małopolskiego OW NFZ na 2024 rok – zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 29 września 2023 roku.

Wydział Ekonomiczno-Finansowy
Tel. 12-29-88-279