Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Plan finansowy 2022

PLAN FINANSOWY MOW NFZ NA 2022 ROK

Plan finansowy Małopolskiego OW NFZ na 2022 rok  – zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w  dniu  30 lipca 2021 roku.

Wydział Ekonomiczno-Finansowy
Tel. 012-29-88-279