Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Finanse

Numer konta

Numer konta:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Krakowie
ul. Promienistych 1, 31-481 Kraków
nr konta: 37 1130 1150 0012 1121 8020 0001.