Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Rada MOW NFZ

Zarządzeniem Wojewody Małopolskiego nr 121 w sprawie powołania Rady Małopolskiego OW NFZ w Krakowie zmienionym zarządzeniem nr 178 i nr 303/19 z dn. 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Rady Małopolskiego OW NFZ w Krakowie, powołano Członków Rady w składzie:

  1. Zbigniew Makieła – Przewodniczący Rady, przedstawiciel Wojewody,
  2. Elżbieta Zięba – Wiceprzewodnicząca Rady, przedstawiciel Wojewody,
  3. Maciej Klima – Członek Rady, przedstawiciel Wojewody,
  4. Marian Morawski – Członek Rady, przedstawiciel Sejmiku Województwa Małopolskiego,
  5. Wojciech Pengiel – Członek Rady, przedstawiciel Sejmiku Województwa Małopolskiego,
  6. Marek Wójcik – Członek Rady, przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego,
  7. Janusz Kowalski – Członek Rady, przedstawiciel Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego,
  8. Magdalena Gajewska – Członek Rady,  przedstawiciel Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,
  9. Krzysztof Pobuta – Członek Rady, wspólny przedstawiciel Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkiej Policji, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie.