Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Plan finansowy 2019

PLAN FINANSOWY MOW NFZ NA 2019 ROK

Plan finansowy Małopolskiego OW NFZ na 2019 rok  – zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 12 września 2018 roku.