Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Plan finansowy 2021

PLAN FINANSOWY MOW NFZ NA 2021 ROK

Plan finansowy Małopolskiego OW NFZ na 2021 rok  – zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 30 września 2020 roku.

Wydział Ekonomiczno-Finansowy
Tel. 12-29-88-279