Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Terminarz sprawozdawczości

Prowadzenie list oczekujących

  1. Komunikaty danych (w formacie XML) należy przekazywać co miesiąc, nie później niż w terminie 10 dni od zakończenia miesiąca.
  2. Wprowadzać na bieżąco dane w aplikacji Kolejki Centralne AP-KOLCE.
  3. Utworzyć kolejki oczekujące do dnia 1 kwietnia 2015 roku na świadczenia określone w części I i IV Załącznika Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz.1986 ).

Przekazywanie informacji o pierwszym wolnym terminie

  1. Co najmniej raz w tygodniu należy przekazać informację o pierwszym wolnym terminie na udzielenia świadczenia.