Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Rehabilitacja

Rehabilitacja lecznicza to kompleksowe postępowanie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym, czyli poprawę jakości życia. Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej na zabiegi fizjoterapeutyczne może zostać wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Świadczenia rehabilitacji leczniczej realizowane są:

  • w rehabilitacji ambulatoryjnej i domowej,
  • w rehabilitacji dziennej: ogólnoustrojowej, kardiologicznej, pulmonologicznej z wykorzystaniem metod subterraneoterapii i dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy oraz wzroku
  • w rehabilitacji stacjonarnej: ogólnoustrojowej, neurologicznej, kardiologicznej, pulmonologicznej i leczeniu chorych ze śpiączką