Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Podstawowa Opieka Zdrowotna

POZ

Osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki szkolne.

Wzory deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1143 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Rozporządzenie wprowadza nowe wzory deklaracji wyboru świadczeniodawcy oraz lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ, które należy stosować od 1 lipca 2020 roku.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Dotychczas złożone deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ zachowują ważność, co nie powoduje konieczności ponownego składania deklaracji wyboru przez pacjentów po 1 lipca 2020 roku.