Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Psychiatria i leczenie uzależnień

Świadczenia w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień realizowane są w warunkach:

​stacjonarnych:

  • na oddziałach psychiatrycznych
  • na oddziałach leczenia uzależnień

oddziału/ ośrodka dziennego:

  • psychiatrycznego
  • leczenia uzależnień

ambulatoryjnych:

  • w poradni psychiatrycznej i zespołach leczenia środowiskowego
  • w poradni leczenia uzależnień