Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

W Krakowie pacjenci mają zapewniony dostęp do hemodializoterapii

09-07-2019

W nawiązaniu do doniesień medialnych, Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie - mając na uwadze prawo czytelników do rzetelnej informacji, informuje, że pacjenci, którzy wymagają hemodializoterapii mogą korzystać ze stacji dializ w Krakowie na bieżąco zgodnie z ustalonym harmonogramem leczenia.

Pacjenci z Krakowa mają możliwość korzystania z czterech stacji dializ zlokalizowanych w Krakowie, tj. w:

  • Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym przy ul. Wielickiej 265
  • Diaverum Polska sp. z o.o. w Krakowie – os. Młodości 11
  • Szpitalu Uniwersyteckim przy ul. Kopernika 15
  • Fresenius Nephrocare Polska sp. z o.o. w Nowej Hucie przy os. Złotej Jesieni 1

Stacja Dializ w Szpitalu Uniwersyteckim, a także w Fresenius Nephrocare Polska udziela tych świadczeń w trybie dyżuru 24 godzinnego z dostępem do oddziału nefrologii, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa dializowanych pacjentów.

Stacja dializ Da Vita nigdy nie miała podpisanej umowy z NFZ na realizację świadczeń hemodializoterapii w Krakowie. Nie znalazła się w rozstrzygnięciu konkursu, który był ogłoszony w ubiegłym roku. Wygrały placówki, które w świetle przepisów Ministra Zdrowia zaoferowały lepsze warunki realizacji świadczeń dla pacjentów, wyższą jakość udzielanych świadczeń potwierdzone m.in. certyfikatami jakości.

Stacje dializ, które mają podpisaną umowę z Małopolskim OW NFZ tj. Diaverum Polska sp. z o.o. w Krakowie – os. Młodości 11 oraz Fresenius Nephrocare Polska sp. z o.o. w Nowej Hucie przy os. Złotej Jesieni 1 zadeklarowały gotowość przyjęcia pacjentów, którzy obecnie leczą się w komercyjnej stacji dializ Da Vita, a także innych pacjentów.

Zawarcie umowy z NFZ gwarantuje, że świadczenia będą realizowane zgodnie z określonymi przepisami, a pacjenci będą mogli korzystać z nich bezpłatnie w ramach ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy.  Każdy pacjent, który ma wykonywane dializy w stacjach, które mają umowę z NFZ jest dowożony z domu do stacji na dializy i po ich zakończeniu odwożony do domu.

Dodatkowo wypada zauważyć, że część pacjentów korzystających ze stacji dializ DaVita również mieszka w pobliżu wymienionych wyżej stacji dializ, gotowych na ich przejęcie.

W Krakowie z dializ korzysta 681 pacjentów. MOW NFZ zapewnia dostęp do dializ zarówno w trybie dziennym, jak w stacjach zapewniających 24 godzinny dyżur na wypadek nagłej potrzeby udzielania pomocy potrzebującemu pacjentowi.

W ostatnich 3 latach MOW NFZ przeznaczył na finansowanie pacjentów dializowanych w Małopolsce kwotę ponad 308 mln. zł, z tego nakłady na hemodializy w Krakowie stanowiły kwotę 103,2 mln. zł, natomiast w roku bieżącym aktualne nakłady w Małopolsce stanowią kwotę 103 mln. zł., z tego środki na te świadczenia w Krakowie opiewają na kwotę 34,5 mln zł.

Aleksandra Kwiecień
Rzeczniczka Prasowy MOW NFZ

Wszystkie aktualności