Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

Małopolski Oddział NFZ w Krakowie deklaruje pomoc dializowanym pacjentom w zmianie stacji dializ realizującej świadczenia

06-03-2020

W nawiązaniu do materiału Radia Eska opublikowanego na stronie internetowej stacji w dniu 5 marca br., Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie - mając na uwadze prawo czytelników do rzetelnej informacji – wyjaśnia, że celem spotkania zorganizowanego przez stację dializ DaVita w Krakowie przy ul. Kieleckiej, na które zostali zaproszeni przedstawiciele Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie w dniu 5 marca br. było – jak podkreślała w zaproszeniu stacja dializ – omówienie sytuacji kilku pacjentów stacji, którym do tej pory nie dokonali wyboru stacji dializ finansowanej przez NFZ. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Stację Dializ 7 pacjentów nie dokonało jeszcze wyboru realizatora świadczeń finansowanych przez NFZ. Z informacji przekazanych po spotkaniu już tylko 4 pacjentów nie dokonało wyboru dalszego realizatora leczenia.

Obecność reprezentacji Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie na spotkaniu miała wyraz dobrej woli i stanowiła odpowiedź na prośbę osób reprezentujących Stację Dializ, która kończy swoją działalność. Małopolski OW NFZ podtrzymuje deklarację pomocy pacjentom w wyjaśnieniu przysługującym im praw i obowiązków, a także możliwości uzyskania świadczenia finansowanego przez NFZ.

W odniesieniu do pisma, o którym mowa w materiale prasowym przedstawiciele Małopolskiego OW NFZ potwierdzili wyłącznie możliwość jego złożenia, bez żadnej deklaracji dotyczącej finasowania świadczeń dializoterapii w stacji dializ DaVita, która nie ma kontraktu z MOW NFZ w tym zakresie. Wysnucie szerszych wniosków w tym zakresie stanowić może nadinterpretację.

Stacja dializ DaVita przy ul. Kieleckiej nigdy nie miała podpisanej umowy z NFZ na realizację świadczeń hemodializoterapii w Krakowie. Nie znalazła się w rozstrzygnięciu konkursu, który był prowadzony w 2018 roku. Wygrały placówki, które w świetle przepisów Ministra Zdrowia zaoferowały lepsze warunki realizacji świadczeń dla pacjentów, wyższą jakość udzielanych świadczeń potwierdzone m.in. certyfikatami jakości.

Obecnie pacjenci mają w Krakowie do dyspozycji 4 stacje dializ.

Aleksandra Kwiecień
Rzeczniczka Prasowa
Małopolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

Wszystkie aktualności