Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Aktualności

Żegnamy dr. n. med. Wojciecha Serednickiego – anestezjologa, Przewodniczącego Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

16-11-2021

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wybitnego anestezjologa, oddanego pacjentom lekarza - Wojciecha Serednickiego.

Wojciech Serdenicki w latach 2012 - 2020 pełnił funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Był Zastępcą Kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Vice Prezesem Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W czasie pandemii COVID-19 został Pełnomocnikiem Wojewody Małopolskiego ds. Intensywnej Terapii.

Od czerwca tego roku był również Przewodniczącym Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie.

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielił się z innymi. Dla wielu anestezjologów w Małopolsce i kraju był nauczycielem, wychowawcą, mentorem. Choć w swojej karierze pełnił  wiele ważnych funkcji, był ponad wszystko oddany pacjentom.

Środowisko medyczne Małopolski straciło cenionego specjalistę, który rozwijał małopolską anestezjologię i wdrażał nowoczesne techniki lecznicze w intensywnej terapii.

Rodzinie i Bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia.   

Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska Dyrektor Małopolskiego OW NFZ i pracownicy.

Wszystkie aktualności