Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Aktualności

Tydzień z organizacjami i stowarzyszeniami pacjentów w Małopolskim NFZ

22-08-2019

Małopolski Oddział NFZ w Krakowie zaprasza wszystkich zainteresowanych profilaktyką zdrowotną, prawami pacjenta do sali obsługi w Krakowie przy ul. Batorego 24. 

Od 26 do 30 sierpnia będzie można spotkać się z przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz pacjentów.

To dobra okazja, aby przy okazji załatwiania spraw związanych z bieżącą działalnością Oddziału porozmawiać ze specjalistami m.in. na temat profilaktyki i zdrowego odżywiania i stylu życia.  

Dla osób chorych na niektóre schorzenia to szansa poznania przedstawicieli organizacji pacjentów, uzyskania informacji na temat pomocy i wsparcia jakie oferują.

Nasze przedsięwzięcie organizujemy w ramach forum współpracy z organizacjami pracującymi na rzecz pacjentów zainicjowanej przez Centralę NFZ.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku do sali obsługi pacjentów:

26 sierpnia, godz. 10.00 – 12.00

Fundacja Urszuli Smok "Podaruj Życie" - Rejestr Dawców Szpiku Kostnego 

Fundacja współpracuje z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku Kostnego we Wrocławiu, poprzez który wchodzi w sieć Banku Światowego. Pomaga osobom chorym na białaczkę i inne choroby krwi oraz osobom po przeszczepie szpiku kostnego, popularyzuje ideę dawstwa szpiku kostnego i  prowadzi rejestr dawców szpiku,

27 września, godz. 11.00 -13.00

 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 

 Fundacja Helpful Hand  

Podstawowym celem działalności obu fundacji jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym oraz zapewnienie dostępu do leczenia i rehabilitacji tak, aby chorzy mogli stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i prowadzić godne życie.

Prowadzaną działalnością starają się podnieść świadomość społeczną dotyczącą stwardnienia rozsianego oraz wywierać wpływ na organy władzy państwowej, walcząc o łatwiejszy i niedyskryminujący dostęp do leków i rehabilitacji.

29 sierpnia, godz. 10.00 – 11.30

 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Krakowie 

Stowarzyszanie działa na rzecz poprawy zdrowotnej osób chorych na cukrzycę na rzecz promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom. Wspiera rozwoju edukacji diabetologicznej wśród chorych, jak i całego społeczeństwa oraz pracuje na rzecz integracji środowiska diabetyków.

30 sierpnia, godz. 11.00 – 13.00

MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę


Fundacja jest największą niezależną organizacjom zajmującą się mukowiscydozą. Od ponad 23 lat zabiega o to, aby jakość życia chorych na mukowiscydozę w Polsce była coraz lepsza. Pomaga i wspiera ponad 1700 podopiecznych na terenie całego kraju, zarówno dzieci jak i dorosłych. Jest organizatorem kampanii społecznej "Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy". 

Wszystkie aktualności