Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Aktualności

Świadczenia w zakresie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie w 2019 r.

02-03-2020

W związku z wystąpieniami instytucji i firm funkcjonujących w sektorze zaopatrzenia w wyroby medyczne o udostępnienie danych w przedmiotowym zakresie, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie w załączeniu przedstawia informację nt. ilości i wartości zrealizowanych świadczeń w 2019 roku. 

Wydział do Spraw Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Dział Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. (12)29-88-365

Wszystkie aktualności