Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Aktualności

Spotkanie z pełnomocnikami ds. pacjentów małopolskich szpitali

02-05-2016

W dniu 29 kwietnia 2016 r. w Małopolskim Oddziale NFZ, odbyło się coroczne spotkanie pracowników MOW NFZ zajmujących się rozpatrywaniem skarg i bezpośrednią obsługą pacjentów z pełnomocnikami ds. pacjentów małopolskich szpitali. Spotkanie prowadził Tomasz Filarski – kierownik Działu Skarg i Wniosków. Było ono poświęcone przede wszystkim problemom zgłaszanym przez pacjentów do Małopolskiego OW NFZ oraz kierowanym bezpośrednio do świadczeniodawców. Dotyczyły one w szczególności pierwszeństwa do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób szczególnie uprawnionych, prowadzenia list osób oczekujących, realizacji transportu sanitarnego, właściwej komunikacji personelu z pacjentami oraz dostępności do świadczeń zdrowotnych.

Wymiana wzajemnych doświadczeń i zebranie uwag dotyczących rozpatrywanych spraw pozwala lepiej wywiązywać się z wykonywanych zadań. Prowadzona działalność pełnomocników do spraw pacjentów w szpitalach zasługuje na uznanie i poparcie, przyczynia się do poszanowania praw świadczeniobiorców w praktyce funkcjonowania opieki zdrowotnej. Niewątpliwie rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez pacjentów do osób pełniących obowiązki pełnomocników do spraw pacjentów wymaga wsparcia i współpracy ze strony dyrekcji szpitala. Zaletą funkcjonowania pełnomocników do spraw pacjentów  w szpitalach jest stosunkowo łatwy do nich dostęp, możliwość bezpośredniego kontaktu z pacjentem i sprawnego rozwiązania problemu chorego na terenie szpitala. Należy pokreślić, że poziom ochrony praw pacjentów jest jednym z czynników decydujących o zadowoleniu pacjenta z uzyskanych świadczeń i bezpośrednio wpływa na ocenę pracy szpitala.  

Wszystkie aktualności