Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Aktualności

Spotkanie w MOW NFZ z dializowanymi pacjentami

13-09-2019

W spotkaniu uczestniczył Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych i Dyrekcja Małopolskiego OW NFZ w Krakowie oraz świadczeniodawcy prowadzący stacje dializ w Krakowie w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ: Diaverum Polska sp. z o.o. i Fresenius Nephrocare Polska sp. z o.o.

Piątkowe spotkanie miało na celu przedstawienie dializowanym pacjentom możliwości korzystania z terapii nerkozastępczej w Krakowie w sposób bezpieczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi opieki nad pacjentami dializowanymi w ramach umów z NFZ.

Diaverum Polska sp. z o.o. (os. Młodości 11) i Fresenius Nephrocare Polska sp. z o.o przedstawiały swoje stacje dializ, możliwości, jakimi dysponują (możliwość prowadzenia dializoterapii otrzewnowej, zapewnienie 24 godzinnego dyżuru lekarza w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta).

Obie stacje dializ przyjmują pacjentów na bieżąco, zgodnie z ustalonym harmonogramem leczenia i są gotowe przyjąć dodatkowych pacjentów, którzy w tej chwili korzystają ze stacji dializ, która nie ma umowy z NFZ.

W Krakowie z dializ korzysta 681 pacjentów. MOW NFZ zapewnia dostęp do dializ zarówno w trybie dziennym, jak w stacjach zapewniających 24 godzinny dyżur na wypadek nagłej potrzeby udzielania pomocy potrzebującemu pacjentowi.

W ostatnich 3 latach MOW NFZ przeznaczył na finansowanie pacjentów dializowanych w Małopolsce kwotę ponad 308 mln. zł, z tego nakłady na hemodializy w Krakowie stanowiły kwotę 103,2 mln. Zł. Aktualne nakłady w Małopolsce stanowią kwotę 103 mln. zł, z tego środki na te świadczenia w Krakowie - 34,5 mln zł.

Zabezpieczanie świadczeń dializoterapii w Krakowie po ostatnim konkursie odpowiada zapotrzebowaniu pacjentów i możliwościom finansowymi MOW NFZ. Również Prezes NFZ nie stwierdził, aby doszło do ograniczenia dostępności do świadczeń kosztem pacjentów lub żeby była ona gorsza w porównaniu do innych miast w Polsce.

Stacja dializ Da Vita nigdy nie miała podpisanej umowy z NFZ na realizację świadczeń hemodializoterapii w Krakowie, o czym pacjenci nie byli informowani przez palcówkę i dowiedzieli się  o tym w trakcie spotkania w MOW NFZ. Nie znalazła się w rozstrzygnięciu konkursu, który był ogłoszony w ubiegłym roku. Wygrały placówki, które w świetle przepisów Ministra Zdrowia zaoferowały lepsze warunki realizacji świadczeń dla pacjentów, wyższą jakość udzielanych świadczeń potwierdzone m.in. certyfikatami jakości.

Zawarcie umowy z NFZ gwarantuje, że świadczenia będą realizowane zgodnie z określonymi przepisami, a pacjenci będą mogli korzystać z nich bezpłatnie w ramach ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy.

Wszystkie aktualności