Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Aktualności

SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!

09-05-2019

Małopolski OW NFZ włącza się do kampanii informacyjnej zainicjowanej przez Śląską Izbę Lekarską. Wspólnie z Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie przypominamy o tym, że Szpitalny Oddział Ratunkowy to miejsce, w którym ratuje się życie i zdrowie najciężej chorych pacjentów. 

Poprzez plakaty ze zdjęciami lekarzy i napisem "SOR(RY), tu ratuje się życie!", chcemy wpłynąć na pacjentów, by przed skorzystaniem z pomocy w szpitalnym oddziale ratunkowym przemyśleli, czy naprawdę muszą się tam udać, zamiast do lekarza POZ lub do opieki nocnej i świątecznej. Plakaty przygotowane przez izbę lekarską trafią do szpitali w Małopolsce, by zawisnąć w izbach przyjęć, poradniach i na szpitalnych oddziałach ratunkowych, gdzie przychodzi największa liczba pacjentów.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Małopolsce 

 

 

Wszystkie aktualności