Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Aktualności

Początek roku szkolnego z dentobusem

02-09-2019

Nowoczesny dentobus, czyli mobilny gabinet stomatologiczny, w którym dentyści bezpłatnie leczą zęby dzieci i młodzieży w Małopolsce działa od października 2018 r. Od tego czasu z leczenia skorzystały dzieci m.in. z powiatu krakowskiego, wielickiego, wadowickiego, myślenickiego, olkuskiego.

Od października 2018 dentobus w Małopolsce wyjeżdżał 205 razy. Ze świadczeń w dentobusie mogły skorzystać dzieci z 51 miejscowości, przede wszystkim tych, gdzie jest utrudniony dostęp do gabinetów stacjonarnych. 

Do tej pory z wizyt w dentobusie skorzystało prawie 4,5 tysiąca dzieci. Udzielono w nim blisko 6 tysięcy świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży. Najczęściej realizowane zabiegi to lakierownie zębów, badania kontrolne i profilaktyczne.

Mobilny gabinet zapewnia opiekę stomatologiczną dla dzieci przede wszystkim w mniejszych miejscowościach, w których nie ma gabinetu stomatologicznego lub nie występuje w najbliższej okolicy.

Podczas tworzenia przez świadczeniodawcę harmonogramu postoju dentobusu Oddział Wojewódzki Funduszu dodatkowo zaproponował miejscowości wymagające ujęcia na trasie postoju dentobusu. W ten sposób w nowym harmonogramie postoju na wrzesień br. ujęta została miejscowość Wietrzychowice, a sierpniu br. dentobus zrealizował postój w Żabnie oraz Paleśnicy. Dalsza współpraca z realizatorem świadczeń w dentobusie pod kątem wyboru miejsc, gdzie są największe potrzeby będzie kontynuowana.

Choć w Małopolsce praktycznie we wszystkich gminach MOW NFZ zapewnia dostęp do gabinetów stomatologicznych to dodatkowa obecność dentobusu istotnie wpływa na jeszcze lepszy dostęp zarówno do leczenia jak i profilaktyki dla dzieci.

W całym województwie małopolskim w ramach umowy z NFZ pracuje 530 gabinetów stomatologicznych dla dzieci oraz 687 ogólnostomatologicznych (w których również mogą być leczone dzieci). W oparciu o umowy z NFZ 33 świadczeniodawców przyjmuje pacjentów w 48 gabinetach zlokalizowanych na terenie szkół.

Aktualne umowy na świadczenia ogólnostomatologiczne na 2019 r. w Małopolsce opiewają na wartość nieco ponad: 167,5 mln. zł, w tym:

  • 128,8 mln. zł. na świadczenia ogólnostomatologiczne,
  • 38,3 mln. zł. na świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż. 
  • 285 000 zł na świadczenia udzielane w dentobusie.

Wprowadzenie możliwości opieki stomatologicznej w dentobusie ma na celu zwiększenie dostępności do świadczeń dla dzieci i młodzieży, tak aby ograniczyć miejscowe i ogólnoustrojowe następstwa choroby próchnicowej zębów.

Małopolski OW NFZ zwracał się będzie również do jednostek samorządu terytorialnego o przekazywanie informacji o postoju dentobusów i możliwościach nawiązania współpracy z podmiotem realizującym świadczenia.

Harmonogram postojów dentobusu  

 Zgodę na badania i leczenie dzieci w dentobusie muszą wyrazić rodzice.  

Wszystkie aktualności