Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży agregatu prądotwórczego

17-12-2019

Zgodnie z ust. 8 pkt 1) oraz ust. 32 Załącznika nr 1 do Zarządzenia Prezesa NFZ nr 45/2015/BAG z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątkowymi w Narodowym Funduszu Zdrowia, Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie ogłasza sprzedaż niżej wymienionego składnika majątku:

Lp. Nazwa składnika majątkowego ujawnionego do zagospodarowania Nr inwentarzowy Nr sztuki Opis stanu technicznego Cena minimalna PLN (brutto)
1 Agregat prądotwórczy  S-6-1549/3/12 1

Agregat zakupiony w 2012r.

Technicznie niesprawny. Koszy naprawy wg. ekspertyzy to 16 285,20 zł brutto (do wglądu).

12.000 zł/brutto

Zainteresowanych prosimy o złożenie oferty na zakup ww. składnika majątkowego drogą mailową na adres lub listownie na adres: Wydział Administracyjno-Gospodarczy NFZ w Krakowie, ul. Ogłęczyzna 20, 31-589 Kraków, pokój nr 11 - z dopiskiem: „Sprzedaż agregatu prądotwórczego”.

Termin składania ofert upływa 30.12.2019 r.

Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę uzyska prawo do zakupu ww. składnika majątkowego.

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie 

Wszystkie aktualności