Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Aktualności

Najem powierzchni biurowej

24-07-2017

Narodowy Fundusz Zdrowia - Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  z siedzibą w Krakowie przy ul. Ciemnej 6 w Krakowie, wynajmie (udostępni na podstawie umowy najmu) 2 pokoje biurowe o powierzchni 32,48 m2 wraz z pomieszczeniami wspólnego użytku o łącznej powierzchni 45,14 m2 położone w budynku w Nowym Targu przy ul. Jana Kazimierza 22. Użytkowanie lokalu możliwe jest od poniedziałku od piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Komórka organizacyjna: Wydział Administracyjno - Gospodarczy

Osoba do kontaktu: Kierownik Delegatury w Nowym Targu Pani Krystyna Pysz – Węglarz, tel.  18 26 46 239

Wszystkie aktualności