Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Aktualności

MOW NFZ poszukuje osób chętnych do współpracy

09-05-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie poszukuje osób zainteresowanych wykonaniem zlecenia, którego przedmiotem jest:

Obsługa świadczeniobiorców w zakresie wystawiania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ  w ilości co najmniej 2000 sztuk dokumentów miesięcznie.

Miejsce wykonywania zlecenia:

  • Kraków, ul.  Batorego 24.

Termin wykonania zlecenia:

  • od 01 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia Oddziału).

Osoby zainteresowane współpracą w powyższym zakresie proszone są o kontakt e-mailowy do dnia 17.05.2017 r. na adres: damian.pilch@nfz-krakow.pl. lub wf06@nfz.gov.pl celem pobrania szczegółów oferty (zapytania ofertowego wraz ze wzorem umowy).

Warunkiem udzielenia zamówienia będzie złożenie najkorzystniejszej oferty oraz zawarcie umowy. W związku z tym, iż najkorzystniejsza oferta winna być wypadkową ceny usługi oraz jej jakości, zastrzegamy sobie możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej polegającej na weryfikacji znajomości przepisów unijnych regulujących kwestie związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, w szczególności postanowień rozporządzenia PE i Rady nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenia wykonawczego PE i Rady nr 987/2009.

Wydział Współpracy Międzynarodowej
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie 

Wszystkie aktualności