Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Aktualności

MOW NFZ podczas I Forum Seniora

15-04-2016

14 kwietnia br. podczas I Forum Seniora zaproszeni goście dyskutowali o aktywności i zdrowiu polskich seniorów.

Obrady Forum otworzyły wystąpienia prof. Wojciecha Nowaka, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Elżbiety Bojanowskiej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oraz Wojciecha Kozaka, wicemarszałka województwa małopolskiego.

Przedstawicielka ministerstwa mówiła m.in. o działaniach podejmowanych na szczeblu centralnym, które mają przyczynić się do aktywizacji środowiska seniorów.

W trakcie Forum Seniora można było wysłuchać wykładu prof. Ryszarda Tadeusiewicza nt. tego, co nowoczesna technika może dać seniorom oraz dr Iwony Sikorskiej nt. pamięci - Pamięć ograniczonego zaufania. Dlaczego płata nam figle?

Drugą część spotkania poświęcono dyskusji o sposobach skutecznego podnoszenia jakości życia seniorów. Do udziału w debacie zaproszeni zostali przedstawiciele krakowskich uczelni oraz organizacji publicznych, m.in. prof. Andrzej Klimek, prof. Tomasz Grodzicki, dr n. med. Andrzej Kosiniak – Kamysz, Wiesława Borczyk, Anna Okońska-Walkowicz a także przedstawiciel MOW NFZ Tomasz Filarski – Kierownik Działu Skarg i Wniosków, który mówił o funkcjonowaniu poradni i oddziałów geriatrycznych w Małopolsce, nowym zakresie świadczeń, jakim są telekonsultacje geriatryczne, dostępności do świadczeń i informacji, Zintegrowanym Informatorze Pacjenta a także o zasadach poruszania się w systemie opieki zdrowotnej.

Zaproszeni paneliści starali się znaleźć odpowiedź na pytanie, jak zachęcić starsze osoby do aktywności, a także wskazali na konieczne zmiany, których wymaga system opieki zdrowotnej.

W trakcie trwania forum działało również stoisko informacyjne MOW NFZ, gdzie było można:

  • otworzyć konto w portalu ZIP
  • uzyskać szczegółowe informacje nt. lecznictwa uzdrowiskowego, zaopatrzenia w wyroby medyczne, świadczeń finansowanych przez NFZ skierowanych do osób starszych
  • poszerzyć swoją wiedzę nt. praw pacjenta
  • uzyskać informacje na temat zasad bezpłatnego leczenia

Osoby odbierające dostępy do konta w ZIP

Osoby odbierające dostępy do konta w ZIP

Wszystkie aktualności