Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Aktualności

MOW NFZ ogranicza zakres usług osobistych w oddziale i delegaturach

13-03-2020

W trosce o bezpieczeństwo Małopolan – aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wywoływanej przez koronawirusa choroby COVID-19 – ograniczamy osobisty kontakt z placówkami małopolskiego oddziału NFZ do minimum.

Sala Obsługi Klientów MOW NFZ zmienia lokalizację - sprawdź szczegóły

Jak to zrobić?

Europejska Krata Ubezpieczenia Zdrowotnego

Jeśli chcesz wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) prześlij wniosek mailem , bądź poprzez ePUAP (Identyfikator adresata: 3bdy2cb654).

Wpisz na wniosku adres, pod który odeślemy Ci kartę.

Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ

Jeżeli potrzebujesz Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ prześlij wniosek na adres

Wnioski Unijne

Wniosek o wydanie formularza S1 wyślij pocztą lub pocztą e-mail na adres .

Zagraniczny formularz np. S1 podlegający rejestracji w NFZ wyślij pocztą lub pocztą e-mail na adres

Wniosek o zgodę na leczenie planowane poza terytorium kraju wyślij pocztą.

Wniosek o wydanie formularza S2, w sytuacji gdy uzyskałeś zgodę Prezesa NFZ/Dyrektora OW NFZ, wyślij pocztą lub pocztą e-mail na adres  

Jeśli masz pytania dotyczące karty EKUZ, Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ lub innych formularzy UE, zadzwoń: 12 29 88 330

Zaopatrzenie  wyroby medyczne

Jeśli chcesz potwierdzić zlecenie na wyroby medyczne, w pilnych sytuacjach prześlij zlecenie lekarskie (w formie skanu lub zdjęcia) na następujące adresy e-mail:

 • pacjenci z terenu Krakowa i okolic oraz Olkusza, Wadowic Oświęcimia, Myślenic i Chrzanowa – adres e-mail –
 • pacjenci z terenu Nowego Sącza i okolic oraz Gorlic i Limanowej – adres e-mail -
 • pacjenci z terenu Tarnowa i okolic oraz Bochni i Brzeska – adres e-mail -
 • pacjenci z terenu Nowego Targu i okolic oraz Suchej Beskidzkiej, Zakopanego oraz Rabki-Zdrój – adres e-mail -

Można również złożyć zlecenie lekarskie w skrzynce podawczej zlokalizowanej w Małopolskim OW NFZ (ul. Batorego 24, Kraków) lub w delegaturze w Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 52), w Tarnowie (Aleja Solidarności 5-9) i w Nowym Targu (ul. Jana Kazimierza 22) lub przesłać drogą korespondencyjną na poniższe adresy:

 • Małopolski Oddział Wojewódzki  Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
  ul. Józefa 21
  31-056 Kraków
 • Małopolski Oddział Wojewódzki  Narodowego Funduszu Zdrowia - Delegatura w Nowym Sączu 
  ul. Jagiellońska 52
  33-300 Nowy Sącz
 • Małopolski Oddział Wojewódzki  Narodowego Funduszu Zdrowia - Delegatura w Tarnowie
  Aleja Solidarności 5-9
  33-100 Tarnów  
 • Małopolski Oddział Wojewódzki  Narodowego Funduszu Zdrowia - Delegatura w Nowym Targu
  ul. Jana Kazimierza 22 
  34-400 Nowy Targ 

Potwierdzone zlecenia będą bezzwłocznie odsyłane na wskazany adres pacjenta.

Przypominamy, że wszystkie punkty obsługi w Małopolsce są nieczynne do odwołania.

Jeśli masz pytania dotyczące realizacji zleceń na wyroby medyczne, zadzwoń: Oddział w Krakowie – nr tel. 12 29 88 314, 12 29 88 326, 12 29 88 367, 12 29 88 368, 12 29 88 364, 12 29 88 365, delegatura w Nowym Sączu - 18 540 23 08, delegatura w Tarnowie – nr tel. 14 696 31 57, delegatura w Nowym Targu - 18 264 63 06 w. 21

Od 1 stycznia br. istnieje możliwość potwierdzania uprawnień pacjenta do wyrobów medycznych w miejscu udzielania świadczenia. Dowiedz się, czy aplikacja jest już dostępna u Twojego lekarza. Aktualnie potwierdzenie zlecenia lekarskiego można również uzyskać w ramach teleporady.

Dobrowolne ubezpieczenie

Wniosek o zawarcie lub rozwiązanie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego możesz wysłać pocztą lub elektronicznie przez ePUAP, więcej informacji można uzyskać pod adresem mail

Jeśli masz pytania dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia, zadzwoń: 12 29 88 404, 12 29 88 403

Leczenie uzdrowiskowe

Wszelkie sprawy związane z kierowaniem na leczenie uzdrowiskowe są załatwiane on-line lub korespondencyjnie oraz mailowo (). Ze względu na ochronę danych osobowych, szczegółowe odpowiedzi na zapytania przesyłane drogą elektroniczną mogą być udzielane jedynie poprzez przesłanie zapytania za pomocą e-PUAP, a nie ze "zwykłego" adresu e-mail.

Oryginał skierowania do uzdrowiska (jeśli lekarz sam go nie wysłał) wyślij listem poleconym na adres: Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego MOW NFZ, ul. Batorego 24, 31-135 Kraków. Skany skierowań nie są rozpatrywane i nie należy ich nadsyłać.

Każdy etap rozpatrywania Twojego skierowania możesz śledzić przez internet w przeglądarce skierowań na leczenie uzdrowiskowe.

Przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe

Jeśli masz pytania dotyczące wyjazdu do sanatorium, zadzwoń: 12 29 88 361, 12 29 88 412

Skargi

Obecnie nie ma możliwości złożenia skargi do protokołu w ramach osobistej rozmowy z pracownikiem Działu skarg i wniosków.

Skargi można przesłać:

 • pocztą tradycyjną na adres Małopolskiego Oddziału NFZ w Krakowie ul. Batorego 24, 31-135 Kraków
 • faksem pod nr. 12 29 88 320
 • za pośrednictwem platformy ePUAP

Natomiast w sprawach pilnych, których nie można załatwić elektronicznie lub korespondencyjnie, wymagających szybkiej reakcji, prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail:  .

W razie dokonania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostało opatrzone podpisem elektronicznym, prosimy o:

 • wskazanie imienia, nazwiska (nazwy), adresu wnoszącego, numeru telefonu kontaktowego
 • podanie danych pozwalających na zidentyfikowanie placówki, której dotyczy zgłoszenie (nazwa, adres)
 • precyzyjny opis zdarzenia/sprawy.

Jest to niezbędne do sprawnego załatwienia zgłoszonej sprawy.

Skrzynka podawcza

Pozostawiamy otwarte drzwi jedynie dla osób zgłaszających się z pilnymi sprawami, których nie można załatwić przez telefon, czy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

Prosimy o pozostawienie niezbędnej dokumentacji w skrzynce podawczej w oddziale MOW NFZ przy ul. Batorego 24 lub ul. Józefa 21 lub w delegaturach. Pozostawione sprawy zostaną rozpatrzone przez naszych pracowników.

Odpowiedź zostanie przekazana drogą pocztową na wskazany adres.

Konieczne informacje uzyskacie Państwo również pod numerem Telefonicznej Informacji Pacjenta: 800 190 590

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie

Wszystkie aktualności