Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Aktualności

Małopolskie uzdrowiska - gdzie tkwi źródło problemów? Debata Radia Kraków

22-03-2017

Punktem wyjścia do dyskusji nt. kondycji małopolskich uzdrowisk były wyniki opublikowanego końcem stycznia raportu NIK, z którego wynika, że żadna z 11 kontrolowanych miejscowości uzdrowiskowych (wśród nich 5 małopolskich), nie spełnia wymogów określonych dla uzdrowisk. Podczas debaty rozmawiano także o modelu finansowania działalności uzdrowiskowej i kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia, problemach pacjentów i zmianach w funkcjonowaniu leczenia uzdrowiskowego.

Anna Kozdra Naczelnik Wydziału ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców podkreślała w swoich wypowiedziach fakt, że leczenie uzdrowiskowe jest integralną częścią systemu ochrony zdrowia. Argumenty, że w uzdrowiskach się nie leczy, mijają się z prawdą. Leczenie uzdrowiskowe cieszy się ogromnym zainteresowaniem, ma długie tradycje, świadczą też o tym długie kolejki.  Obecnie w Małopolsce na leczenie uzdrowiskowe 73 tys. W roku 2016 na stacjonarne leczenie uzdrowiskowe wyjechało ok.  29  tys. pacjentów dorosłych. MOW NFZ przeznaczył na te świadczenia 51  mln. Po ubiegłorocznym konkursie stawki uległy zwiększeniu. 

W kwestii finasowania leczenia uzdrowiskowego wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko zwracała uwagę, że jest to zawsze wypadkowa potrzeb, konsensus społeczny i trudne decyzje, czy chcemy wydawać więcej na leczenie uzdrowiskowe, czy na kardiologię inwazyjną, czy na ratownictwo medyczne, czy na leczenie  szpitalne. Poinformowała, że w MZ powstał projekt zespołu, który się od nowa pochyli nad lecznictwem uzdrowiskowym: nad badaniem jakości powietrza, kwalifikacji pacjentów, nadzoru nad leczeniem. Ten obszar będzie szczegółowo analizowany.

Wszystkie aktualności