Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Aktualności

Małopolski Oddział NFZ na V Europejskim Kongresie Samorządów

04-04-2019

W dniach 8 - 9 kwietnia 2019 roku w Krakowie po raz piąty odbędzie się Europejski Kongres Samorządów. Kongres, organizowany przez Instytut Studiów Wschodnich, w swojej formie nawiązywać będzie do Forum Ekonomicznego w Krynicy.
Europejski Kongres Samorządów stanowi platformę wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych i elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Jedną z części tegorocznego EKS będzie ogólnonarodowa debata „Wspólnie dla Zdrowia” – to inicjatywa, w ramach której Fundacja Instytut Studiów Wschodnich wspólnie z Ministerstwem Zdrowia prowadzi merytoryczną dyskusję o przyszłości ochrony zdrowia w Polsce. Celem debaty „Wspólnie dla Zdrowia” jest opracowanie najlepszych scenariuszy do zmiany i poprawy systemu ochrony zdrowia w Polsce. W debacie udzial weźmie Dyrektor Małpolskiego Oddziału Wojeówdzkiego NFZ w Krakowie Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska. 

W trakcie forum działać będzie również stanowisko MOW NFZ, gdzie będzie można odebrać EKUZ, uzyskać informacje nt. e-zdrowia i zasad realizacji opieki zdrowotnej finansowanej przez NFZ.  

Wszystkie aktualności