Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Aktualności

Do małopolskich placówek trafią dodatkowe pieniądze

24-04-2019

24 kwietnia br. w Małopolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ odbyła się konferencja prasowa, w trakcie kótrej Dyrektor MOW NFZ Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska przedstawiła dane fiansowe związane z rozwiązaniami, które wprowadziło Ministerstwo Zdrowia, a które skutkują zwiększeniem nakałdów finansowych małopolskich placówek medycznych, rzede wszystkim szpitali. 

60 mln zł na zwiększenie wyceny świadczeń dla małopolskich szpitali

Decyzją Ministra Zdrowia w odpowiedzi na rosnące koszty udzielania świadczeń, w szczególności związanych z wynagrodzeniami personelu, zwiększone zostały wyceny w zakresach leczenia szpitalnego - chirurgii ogólnej i chorób wewnętrznych. Dotyczy to blisko połowy grup z katalogu JGP (ok. 300 z 667) i obejmuje blisko połowę wszystkich świadczeń realizowanych przez szpitale. Przyczyni się to do poprawy sytuacji finansowej szpitali, zasilając ich budżety łącznie kwotą w skali kraju ponad 680 mln zł.

Dzięki wprowadzonym zmianom do małopolskich szpitali sieciowych trafi prawie 60 mln zł. Ponad połowa kwoty zostanie przekazana szpitalom powiatowym. Większość szpitali powiatowych w Małopolsce zostanie dofinansowana z tytułu zwiększenia wyceny świadczeń kwotą ponad 1 mln zł dla szpitala.

Nielimitowane zabiegi zaćmy i diagnostyka TK i RM skrócą kolejki

Od 1 kwietnia Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie finansuje nielimiotwo - zgodnie z rzeczywistą liczbą wykonanych badań i zabiegów świadczenia kosztochłonnej diagnostyki – tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (RM) oraz operacje usunięcia zaćmy.

Decyzja o nielimotwym finasowaniu tych świadczeń będzie miała wpływ na skrócenie kolejek, poprawę dostępność do tych świadczeń, a także kondycję finansową placówek medycznych. Zarządzenia gwarantują zwiększenie kontraktów placówek opieki zdrowotnej raz na kwartał, adekwatnie do wartości wykonanych świadczeń.

Małopolski Oddział NFZ w  Krakowie przewiduje przeznaczenie dodatkowych środków finansowanych na wskazane świadczenia nielimitowane zgodnie z zapotrzebowaniem i wykonaniem świadczeń przez placówki. Zwiększenie poziomu wykonania wskazanych procedur zadeklarowało większość świadczeniodawców, którzy je realizują. Wstępnie szacowany wzrost nakładów na zabiegi zaćmy może stanowić kwotę ponad 15 mln zł, natomiast w przypadku badań TK i RM spodziewamy się wzrostu o ok. 16 mln zł.

Szacunki wskazują, że w przypadku operacji zaćmy docelowo średni czas oczekiwania w przypadkach pilnych skróci się do około 2 miesięcy, a w przypadkach stabilnych około roku. W badaniach diagnostycznych średni czas oczekiwania na tomografię powinien skrócić się do 2 tygodni w przypadkach pilnych i 40 dni w przypadkach stabilnych, a w rezonansie magnetycznym do 45 dni w przypadkach pilnych i 2,5 miesiąca w przypadkach stabilnych. 

Dodatkowe pieniądze na trombektomię mechaniczną, operacje endoprotezoplastyki i nadwykonania

Małopolski OW NFZ otrzymała również dodatkowe środki na zabezpieczenie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach realizacji programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych. Dodatkowa kwota to 2,3 mln zł.

Dzięki ponad 20 mln zł możliwie będzie dalsze skracanie kolejek i zwiększenie dostępności do zabiegów endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego

Oddział otrzymał również 66,7 mln zł na świadczenia wykonane ponad limit w umowach świadczeniodawców w 2018 r.

Wszystkie aktualności