Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Aktualności

Defibrylatory AED w Małopolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ

05-09-2018

W najbliższych dniach we wszystkich budynkach Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
w Krakowie zostaną zamontowane ratujące życie defibrylatory.

Defibrylator AED analizuje rytm pracy serca poszkodowanego i podejmuje decyzję o tym, czy jest konieczna defibrylacja. Jeśli tak, kieruje impuls elektryczny za pomocą elektrod i tym samym pomaga przywrócić prawidłowy rytm serca. Wczesne użycie defibrylatora podczas zaburzenia pracy serca i krążenia w ogromnym stopniu zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia człowieka, oczekującego na interwencje służb medycznych.

W pierwszej kolejności AED został zamontowany przy ul. Batorego, gdzie zgłasza się najwięcej osób. W ciągu następnych kilku dni w defibrylatory zostaną wyposażone kolejne budynki przy ul. Ciemnej i ul. Józefa na Kazimierzu, a także przy ul Racławickiej, ul. Ogłęczyzny i w delegaturze w Nowym Targu.

AED jest urządzeniem automatycznym i może być używane przez osoby nieposiadające wykształcenia medycznego. W każdym budynku MOW NFZ, gdzie zostaną zamontowane defibrylatory już zostali przeszkoleni pracownicy oddziału. Planujemy kolejne szkolenia, aby jak najwięcej osób mogło udzielić pomocy potrzebującym.

Defibrylatory będą ogólnodostępne w godzinach pracy Oddziału, co oznacza, że jeśli zajdzie taka konieczność, będą służyć każdej osobie, która w pobliżu budynków MOW NFZ będzie potrzebować ich użycia. Informacja o defibrylatorach zostanie również umieszczona na zewnątrz budynków i przekazana do krakowskiej i ogólnopolskiej mapy AED.

Wszystkie aktualności