Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Aktualności

Dane dot. zrealizowanych w I połowie 2018 roku świadczeń w zakresie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

07-09-2018

W związku z wystąpieniami instytucji i firm funkcjonujących w sektorze zaopatrzenia w wyroby medyczne (środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne) o udostępnienie danych w przedmiotowym zakresie, Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w załączeniu przedstawia informację nt. ilości i wartości zrealizowanych świadczeń w I połowie 2018 roku.

Wydział do Spraw Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Dział Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. (12) 29-88-365

Wszystkie aktualności