Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Aktualności

Dane dot. zrealizowanych w 2020 roku świadczeń w zakresie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

18-02-2021

W związku z wystąpieniami instytucji i firm funkcjonujących w sektorze zaopatrzenia w wyroby medyczne o udostępnienie danych w przedmiotowym zakresie, Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w załączeniu przedstawia informację nt. ilości i wartości zrealizowanych świadczeń w 2020 roku.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sekcja Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. 12 29-88-365

Wszystkie aktualności