Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Aktualności

Dane dot. zrealizowanych w 2018 roku świadczeń w zakresie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

13-02-2019

W związku z wystąpieniami instytucji i firm funkcjonujących w sektorze zaopatrzenia w wyroby medyczne o udostępnienie danych w przedmiotowym zakresie, Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w załączeniu przedstawia informację nt. ilości i wartości zrealizowanych świadczeń w 2018 roku. 


Wydział do Spraw Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Dział Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. (12)29-88-365

Wszystkie aktualności