Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Aktualności

Autyzm – Pedagogika i Medycyna Ręka w Rękę - Międzynarodowa Konferencja Naukowa

21-03-2019

Konferencja  Pedagogika i Medycyna Ręka w Rękę ma zachęcić uczestników do refleksji nad jakością oferty edukacyjnej, medycznej oraz socjalnej kierowanej do osób z ASD i ich rodzin.

Problematyka konferencji wynika z zapotrzebowania środowiska osób z ASD, rodziców i specjalistów na wiedzę o skutecznych rozwiązaniach w obszarach uczenia, leczenia oraz pomocy społecznej, a także na wymianę doświadczeń w tym zakresie. Jej celem jest podjęcie dyskusji w środowisku nad zintegrowanym podejściem w terapii i nauczaniu osób z autyzmem i konieczności współpracy specjalistów z trzech resortów: oświaty, służby zdrowia i pomocy społecznej, w zakresie zapewnienia jak najlepszej jakości życia osób z ASD.

Niewątpliwą zaletą konferencji jest uczestnictwo i głos samych zainteresowanych – osób z ASD, które poprzez dzielenie się własnymi doświadczeniami i opiniami przyczyniają się do poprawy jakości działań na ich rzecz w różnych dziedzinach życia. Zagadnienia poprawy jakości życia oraz dostosowania oferty są zarówno przedmiotem refleksji naukowej, jak również są bezpośrednio związane z dziedziną oddziaływań praktycznych. Organizatorzy konferencji mają nadzieję, że przyczyni się ona do budowania zintegrowanego systemu wsparcia osób z ASD i ich rodzin.

W czasie konferencji przewiduje się zróżnicowane formy wystąpień. Będą to wykłady plenarne zaproszonych gości, wystąpienia uczestników w ramach sesji tematycznych, warsztaty oraz panel dyskusyjny dotyczący doświadczeń osób z ASD we wkraczaniu w dorosłe życie, na rynek pracy i w odnajdywaniu się we współczesnej rzeczywistości. Zachęcamy Państwa do czynnego lub biernego udziału w konferencji.

Konferencja obędzie się w danich 4-5 kwientia w Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie przy ul. Romana Ingardena 4 w Krakowie

Program Konferencji i rejestracja na konferencję 

Wszystkie aktualności