Leki, apteki

Zasady realizacji recept

Termin realizacji recepty nie może przekroczyć:

 • 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”, a w przypadku recepty w postaci elektronicznej - 365 dni;
 • 7 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia” dla recepty na antybiotyki w postaci preparatów do stosowania wewnętrznego i parenteralnego;
 • 120 dni od daty jej wystawienia na:
  • produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzane z zagranicy dla pacjenta w procedurze importu docelowego
  • produkty immunologiczne wytwarzane indywidualnie dla pacjenta.
 • 30 dni od daty wystawienia - recepty, na których przepisano preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N lub substancje psychotropowe grupy II-P lub preparaty zawierające te środki lub substancje oraz prekursory kategorii 1.

W przypadku przepisania na recepcie w postaci papierowej więcej niż jednego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego termin realizacji recepty, jest liczony indywidualnie dla każdego z tych produktów, środków lub wyrobów.

W przypadku oznaczania terminu realizacji na recepcie w postaci elektronicznej, termin ten osoba uprawniona, kierując się aktualną wiedzą medyczną, oznacza na 365 dni.

W przypadku realizacji recepty elektronicznej:

 • po upływie 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”, recepta jest realizowana z wyłączeniem dni stosowania, które już upłynęły, licząc je od daty wystawienia recepty albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”,
 • jednorazowo pacjent może otrzymać maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 180-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania

- przy czym w przypadku produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, wydawanego w opakowaniach, których wielkość uniemożliwia wydanie go w ilości niezbędnej do stosowania przez wyliczony okres, dopuszcza się wydanie go w ilości przekraczającej tę ilość, jednak nie więcej niż o jedno najmniejsze opakowanie.

Recepta w postaci papierowej, zawierająca dane określone w art. 96a ust. 1 lub 8 ustawy - Prawo farmaceutyczne (dane podmiotu, dane osoby wystawiającej receptę, dane pacjenta, dane o przepisanych produktach, data wystawienia recepty, numer recepty, oznaczenia pro familia, pro auctore), może zostać zrealizowana także w przypadku, gdy:

 1. umiejscowienie tych danych nie odpowiada poszczególnym częściom wzoru recepty przeznaczonym na ich rozmieszczenie;
 2. adres pacjenta nie jest zgodny z numerem oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 3. recepta pod względem graficznym, jej rozmiar lub kształt nie odpowiadają wzorowi recepty, a dane na recepcie są zamieszczone w sposób czytelny.

Oznaczanie daty ważności e-recepty