Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

SIMP

Komunikat dotyczący wdrożenia Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki - SIMP

W nawiązaniu do Zarządzenia nr 43/2006 z dnia 26 lipca 20006 oraz Zarządzenia nr 40/2006 z dnia 21 lipca 2006 roku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie nr 87/2005 w sprawie przyjęcia Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: profilaktyczne programy zdrowotne Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, iż w przypadku, gdy wartość wykonanych przez Świadczeniodawców świadczeń w zakresie:

  • Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy
  • Programu Profilaktyki Raka Piersi przekroczy kwotę zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy strony umowy zwiększają odpowiednio:
  • Liczbę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania w poszczególnych zakresach świadczeń, określone w załączniku nr 1 do umowy.
  • Kwotę zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy.

Powyższe przepisy stosuje w przypadku rozliczania się Świadczeniodawcy za pomocą udostępnionego przez Narodowy Fundusz Zdrowia narzędzia o technicznej nazwie System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki - SIMP

Zgodnie ze szczegółowymi materiałami informacyjnymi, praca w SIMP-ie będzie w przyszłym roku obligatoryjnym warunkiem udziału Świadczeniodawcy w realizacji programów profilaktycznych.