Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

E-faktura

Komunikat dla Świadczeniodawców generujących rachunki/faktury z programu mMedica

MOW NFZ zwraca się z prośbą, aby przy wyborze ze słownika podpowiedzi w programie mMedica adresu odbiorcy i płatnika należy wybrać następujący adres:

31-053 Kraków ul. Ciemna 6. (a nie 31-056 Kraków Józefa 21, który służy tylko do korespondencji). W przypadku braku właściwego adresu w słowniku należy go zmodyfikować.