Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Jak wyrobić kartę EKUZ

Bezpieczne wakacje z EKUZ

Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można złożyć w Oddziale w jeden z następujących sposobów:

osobiście: 

Małopolski Oddział NFZ, Kraków, ul. Wadowicka 8W.

Umów się na wizytę na konkretny dzień i godzinę 

Delegatury i terenowe punkty obsługi MOW NFZ

 • Nowy Sącz ul. Jagiellońska 52, tel. 18 44 22 300
 • Nowy Targ ul. Jana Kazimierza 22, tel. 18 26 46 282
 • Tarnów Al. Solidarności 5-9, tel. 14 69 63 155

  W celu zapewnienia Państwu komfortu obsługi, przed odwiedzeniem Terenowego Punktu Obsługi Klientów, zachęcamy do kontaktu telefonicznego, żeby upewnić się, czy w danym dniu punkt jest otwarty.
 • Terenowy Punkt Obsługi MOW NFZ w Wadowicach – ul. Karmelicka 5, parter, pok. nr 126, karty wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00, tel. 33 873 80 57 - TPOK w Wadowicach nieczynnyw dniach 18-25.06.2024 r.
 • Terenowy Punkt Obsługi MOW NFZ w Brzesku – Starostwo Powiatowe ul. Wyszyńskiego 6, parter, karty wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-15:00, tel. 14 663 20 70 - TPOK Brzesko nieczynny w 24.06.2024 r.
 • Terenowy Punkt Obsługi MOW NFZ w Myślenicach – SP Zakład Opieki Zdrowotnej, ul Szpitalna 2, Budynek nr 5, parter pok. nr 17, karty wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach 08:0-15:00, tel. 12 272 40 76 - TPOK Myślenice nieczynny 25.06.2024 r.
 • Terenowy Punkt Obsługi MOW NFZ w Olkuszu ul. Bylicy 1, parter, pok., nr 312, karty wydawane są we wtorki i czwartki w godzinach  od 08:00-15:00 oraz w środy i piątki w godzinach 08:00-14:00, tel. 32 645 42 21 - TPOK Olkusz nieczynny w dniu 25.06.2024 r. 
 • Terenowy Punkt Obsługi MOW NFZ w Oświęcimiu Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Wysokie Brzegi 4, parter, karty wydane są od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-15:00, tel. 33 842 24 23 - TPOK Oświęcim nieczynny w dniu 25.06.2024 r.

 • Terenowy Punkt Obsługi MOW NFZ w Chrzanowie Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego ul. Sokoła 19, I piętro pok. nr 18, karty wydane są od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-15:00, tel. 32 623 22 95 - TPOK Chrzanów nieczynny w dniach 24,26,28.06.2024 r. 
 • Terenowy Punkt Obsługi MOW NFZ w Suchej Beskidzkiej ZOZ Sucha Beskidzka ul. Szpitalna 22, karty są wydawane od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00, tel. 33 874 24 84 - TPOK Sucha Beskidzka  nieczynny 26.06.2024 r.

Wnioski o wydanie karty EKUZ składane osobiście lub za pośrednictwem osób upoważnionych w siedzibie naszego Oddziału lub w Delegaturach rozpatrywane są „od ręki" (w przypadku możliwości potwierdzenia uprawnień do opieki zdrowotnej na podstawie danych znajdujących się w zasobach systemów informatycznych NFZ lub na podstawie przedłożonych do wniosków dokumentów).

pocztą:

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Józefa 21, 31-056 Kraków lub na adres najbliższej delegatury z dopiskiem "Wniosek o wydanie EKUZ".

 ePUAP

 • Identyfikator adresata: 3bdy2cb654

Internetowe Konto Pacjenta (IKP)

Wypełniając wniosek przez Internetowe Konto Pacjenta otrzymasz informacje o przewidywanym okresie ważności nowej karty EKUZ. Na podstawie wniosku złożonego online, karta zostanie wygenerowana w Centrum Usług Wspólnych i wysłana na wskazany we wniosku adres.

Pomyśl o środowisku! Nie drukuj wszystkich stron, tylko niezbędny wniosek.

Każdy wniosek, który został przesłany pocztą/faksem/pocztą elektroniczną wymaga odesłania EKUZ pocztą na wskazany we wniosku adres (brak możliwości odbioru osobistego lub za pośrednictwem osoby upoważnionej). Wobec powyższego prosimy o przesłanie czytelnie podpisanego wniosku ze wskazanym adresem na który zostanie wysłana wygenerowana karta.

Wniosek o wydanie EKUZ w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA, można składać drogą pocztową, elektroniczną i za pośrednictwem faxu wyłącznie  do właściwego dla wnioskodawcy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. W przypadku wpływu wniosku do niewłaściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, oddział ten przekaże wniosek do właściwego dla wnioskodawcy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przypominamy, że w okresie wakacyjnym czas realizacji ulega wydłużeniu ze względu na większą niż zazwyczaj ilość składanych wniosków. Uprzejmie prosimy o przesyłanie wniosków minimum miesiąc przed planowanym terminem wyjazdu.