Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Jak wyrobić kartę EKUZ

Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można złożyć w Oddziale w jeden z następujących sposobów:

osobiście: 

Małopolski Oddział NFZ, Kraków, ul. Wadowicka 8W.

Umów się na wizytę na konkretny dzień i godzinę 

Delegatury i punkty obsługi MOW NFZ

 • Nowy Sącz ul. Jagiellońska 52, fax. 18 442-29-55
 • Nowy Targ ul. Jana Kazimierza 22, fax. 18 264-95-81
 • Tarnów Al. Solidarności 5-9, fax. 14 622-18-05
 • Punkt Obsługi MOW NFZ w Chrzanowie – Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego, ul. Sokoła 19, Chrzanów. Karty wydawane są od poniedziałku do piątku od 8.00 – 16.00.  
 • Punkt Obsługi MOW NFZ w Wadowicach – ul. Karmelicka 5, parter, pok. nr 138. Karty wydawane są od poniedziałku do piątku od 8:00-16:00
 • Punkt Obsługi MOW NFZ w Brzesku – Starostwo Powiatowe ul. Wyszyńskiego 6, parter Karty wydawane są od poniedziałku do piątku od 8:00-16:00
 • Punkt Obsługi MOW NFZ w Myślenicach – SP Zakład Opieki Zdrowotnej, ul Szpitalna 2, Budynek nr 5, parter pok. nr 17. Karty wydawane są w poniedziałki w godzinach 10:00-16:00 oraz wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach 08:0-14:00
 • Punkt Obsługi MOW NFZ w Olkuszu ul. Bylicy 1, parter, pok., nr 312. Karty wydawane są we wtorki i czwartki w godzinach 08:00-16:00 oraz w środy i piątki w godzinach 08:00-15:00
 • Punkt Obsługi MOW NFZ w Oświęcimiu Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Wysokie Brzegi 4, parter. Karty wydane są od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00

Wnioski o wydanie karty EKUZ składane osobiście lub za pośrednictwem osób upoważnionych w siedzibie naszego Oddziału lub w Delegaturach rozpatrywane są „od ręki" (w przypadku możliwości potwierdzenia uprawnień do opieki zdrowotnej na podstawie danych znajdujących się w zasobach systemów informatycznych NFZ lub na podstawie przedłożonych do wniosków dokumentów).

pocztą:

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Józefa 21, 31-056 Kraków lub na adres najbliższej delegatury z dopiskiem "Wniosek o wydanie EKUZ".

pocztą elektroniczną:

 •  

Ważny komuniakt: Od 1 października 2021 r. wniosek o EKUZ w związku z wyjazdem turystycznym złożysz on-line tylko przez IKP lub ePUAP

 

 ePUAP

 • Identyfikator adresata: 3bdy2cb654

Internetowe Konto Pacjenta (IKP)

Wypełniając wniosek przez Internetowe Konto Pacjenta otrzymasz informacje o przewidywanym okresie ważności nowej karty EKUZ. Na podstawie wniosku złożonego online, karta zostanie wygenerowana w Centrum Usług Wspólnych i wysłana na wskazany we wniosku adres.

Pomyśl o środowisku! Nie drukuj wszystkich stron, tylko niezbędny wniosek.

Każdy wniosek, który został przesłany pocztą/faksem/pocztą elektroniczną wymaga odesłania EKUZ pocztą na wskazany we wniosku adres (brak możliwości odbioru osobistego lub za pośrednictwem osoby upoważnionej). Wobec powyższego prosimy o przesłanie czytelnie podpisanego wniosku ze wskazanym adresem na który zostanie wysłana wygenerowana karta.

Wniosek o wydanie EKUZ w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA, można składać drogą pocztową, elektroniczną i za pośrednictwem faxu wyłącznie  do właściwego dla wnioskodawcy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. W przypadku wpływu wniosku do niewłaściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, oddział ten przekaże wniosek do właściwego dla wnioskodawcy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przypominamy, że w okresie wakacyjnym czas realizacji ulega wydłużeniu ze względu na większą niż zazwyczaj ilość składanych wniosków. Uprzejmie prosimy o przesyłanie wniosków minimum miesiąc przed planowanym terminem wyjazdu.