Kontakt

E-puap

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie

Informujemy, że możliwe jest złożenie wniosku do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą w ramach Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Platforma ePUAP to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu.

W celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie oraz wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego (http://epuap.gov.pl/wps/portal/).

Dokumenty elektroniczne przesłane poprzez platformę będą rozpatrywane tylko pod warunkiem podpisania ich kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym.

Złożenie wniosku do Małopolskiego OW NFZ w portalu ePUAP można zrealizować w następujący sposób: