Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie wydawania „ugód” rozliczających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej za 2018 rok

15-02-2019

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniach 18.02 do 19.02. 2019 r  będą wydawane świadczeniodawcom „ugody” rozliczające umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowane w 2018 roku w rodzajach AOS, SZP, STM, PSY, SPO, PRO.

Tym samym  uprzejmie prosimy Świadczeniodawców o przybycie na spotkania w siedzibie MOW NFZ w Krakowie (ul. Józefa 21 - piwnica) oraz do Delegatur: w Nowym Sączu, Nowym Targu1 i Tarnowie, zgodnie z właściwością miejscową.

Pod przedmiotowym komunikatem zostanie zamieszczony szczegółowy harmonogram dotyczący Świadczeniodawców zapraszanych celem odbioru „ugód”. Uprzejmie prosimy o sprawdzenie posiadanego umocowania osób reprezentujących podmioty wykonujące działalność leczniczą do składania oświadczeń woli w przedmiocie zawierania ww. „ugód” z Narodowym Funduszem Zdrowia, a w razie konieczności udzielenie stosownych pełnomocnictw.

Prosimy o niezawodne przybycie w wyznaczonym terminie z powodu konieczności zakończenia procesu uzgodnień do dnia 19 lutego 2018 roku.

Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń: tel.12 29 88 106, 12 29 88 108, 12 29 88 127, 12 29 88 131


1 Delegatura MOW NFZ w Nowym Targu uprzejmie informuje, że w dniach 18.02 do 19.02. 2019 r  będą wydawane świadczeniodawcom „ugody” rozliczające umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowane w 2018 roku w rodzajach AOS, SZP, STM, PSY, SPO, PRO..Tym samym  uprzejmie prosimy Świadczeniodawców o przybycie na spotkania w siedzibie Delegatury Nowym Targu zgodnie z właściwością miejscową. Prosimy o niezawodne przybycie w terminie zgodnie z informacją/ ustaleniami telefonicznymi z powodu konieczności zakończenia procesu uzgodnień do dnia 19 lutego 2018 roku.

Wszystkie aktualności