Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Harmonogram wydawania ugód rozliczających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej za 2019 rok

12-02-2020

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniach od 13.02.2020 do 17.02.2020 r. będą wydawane świadczeniodawcom „ugody” rozliczające umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowane w 2019 roku.

Uprzejmie prosimy Świadczeniodawców o przybycie na spotkanie w siedzibie MOW NFZ w Krakowie (ul. Ciemna 6 - piwnica) oraz do Delegatur: w Nowym Sączu, Nowym Targu  i Tarnowie, zgodnie z właściwością miejscową.

Poniżej został zamieszczony szczegółowy harmonogram dotyczący Świadczeniodawców zapraszanych do siedziby MOW NFZ w Krakowie (ul. Ciemna 6 – piwnica) celem odbioru „ugód”.

Odrębne harmonogramy odbioru „ugód” wydawanych w Delegaturach zostaną Państwu udostępnione w dniu dzisiejszym.

Uprzejmie prosimy o sprawdzenie posiadanego umocowania osób reprezentujących podmioty wykonujące działalność leczniczą do składania oświadczeń woli w przedmiocie zawierania ww. „ugód” z Narodowym Funduszem Zdrowia, a w razie konieczności udzielenie stosownych pełnomocnictw.

Prosimy o niezawodne przybycie w wyznaczonym terminie z powodu konieczności zakończenia procesu wydawania „ugód” do dnia 17.02.2020 roku.

Dział Obsługi Umów
Tel.: 12 29 88 125, 12 29 88 210

Wszystkie aktualności