Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

 • Informacja dla Świadczeniodawców oraz aptek

  07.05.2007

  INFORMACJA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ APTEK Uprawnienia przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że na podstawie art. 10 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o...

 • Informacja dla Świadczeniodawców oraz aptek

  07.05.2007

  INFORMACJA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ APTEK Uprawnienia przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że na podstawie art. 10 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o...

 • Informacja dla Świadczeniodawców oraz aptek

  07.05.2007

  INFORMACJA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ APTEK Uprawnienia przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że na podstawie art. 10 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o...

 • Komunikat dla Świadczeniodawców

  02.05.2007

  Komunikat dla Świadczeniodawców Informujemy, iż nastąpiła zmiana w formularzu skierowania na leczenie uzdrowiskowe, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie leczenia uzdrowiskowego z dnia 15 grudnia 2004r. (Dz.U.04.274.2724). Druk...

 • Komunikat dla świadczeniodawców POZ

  02.05.2007

  Komunikat dla świadczeniodawców POZ Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Krakowie uprzejmie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2007 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2007r. zmieniającym...

 • Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej realizujących świadczenia w zakresie medycyny szkolnej.

  02.05.2007

  Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej realizujących świadczenia w zakresie medycyny szkolnej. W związku z licznymi problemami technicznymi pojawiającymi się podczas wprowadzania danych o uczniach do Pakietu...