Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Zmiana terminu rozstrzygnięcia - PRO w zakresie badań przesiewowych raka jelita grubego i badań prenatalnych

01-03-2024

W związku z zapisami § 3 ust. 2 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy oraz na podstawie zastrzeżenia zawartego w ogłoszeniach o postępowaniach w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie informuje, iż uległa zmianie data ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne w zakresach świadczeń: program badań przesiewowych raka jelita grubego i program badań prenatalnych z dnia 1 marca br. na dzień 13 marca 2024 r.

Kody postępowań:

 • 06-24-000109/PRO/10/1/10.4450.159.02/01
 • 06-24-000094/PRO/10/1/10.4450.159.02/01
 • 06-24-000106/PRO/10/1/10.4450.159.02/01
 • 06-24-000086/PRO/10/1/10.4450.159.02/01
 • 06-24-000100/PRO/10/1/10.4450.159.02/01
 • 06-24-000120/PRO/10/1/10.7910.155.02/01
 • 06-24-000115/PRO/10/1/10.7910.155.02/01
 • 06-24-000076/PRO/10/1/10.7910.155.02/01
 • 06-24-000110/PRO/10/1/10.7910.155.02/01
 • 06-24-000084/PRO/10/1/10.7910.155.02/01

Pozostałe postępowania konkursowe w programach:

 • ­profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) - etap podstawowy i specjalistyczny,
 • profilaktyki raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki,
 • profilaktyki raka szyjki macicy - etap diagnostyczny i etap pogłębionej diagnostyki

zostaną rozstrzygnięte zgodnie z terminem wskazanym w ogłoszeniach tj. w dniu dzisiejszym - 1 marca br.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dział Kontraktowania Świadczeń POZ i OPD i PRO
tel. 12 29-88-122, 141, 267

Wszystkie aktualności