Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego w zakresie świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży

19-05-2023

W związku z zapisami § 3 ust. 2 pkt. 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy oraz na podstawie zastrzeżenia zawartego w ogłoszeniu o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie informuje, że uległa zmianie data rozstrzygnięcia postępowania konkursowego o numerze: 06-23-000623/STM/07/1/07.0000.213.02/01 z dnia 26 maja 2023 r. na dzień 24 maja 2023 r.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Małopolski OW NFZ w Krakowie

Wszystkie aktualności