Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowań konkursowych w rodzaju OPH

05-05-2022

W związku z zapisami § 3 ust. 2 pkt. 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy oraz na podstawie zastrzeżenia zawartego w ogłoszeniach o postępowaniach w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie informuje, iż uległa zmianie data ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna we wszystkich zakresach świadczeń z dnia 16 maja br. na dzień 06 maja 2022 r.

Kody postępowań:

 • 06-22-000039/OPH/15/1/15.2181.027.02/01
 • 06-22-000040/OPH/15/1/15.1180.007.02/01
 • 06-22-000041/OPH/15/1/15.2180.027.02/01
 • 06-22-000042/OPH/15/1/15.4180.021.02/01
 • 06-22-000043/OPH/15/1/15.4180.021.02/01
 • 06-22-000044/OPH/15/1/15.2180.027.02/01
 • 06-22-000045/OPH/15/1/15.4180.021.02/01
 • 06-22-000046/OPH/15/1/15.4180.021.02/01
 • 06-22-000047/OPH/15/1/15.2180.027.02/01
 • 06-22-000048/OPH/15/1/15.2181.027.02/01
 • 06-22-000049/OPH/15/1/15.4180.021.02/01
 • 06-22-000050/OPH/15/1/15.2181.027.02/01
 • 06-22-000051/OPH/15/1/15.2181.027.02/01
 • 06-22-000052/OPH/15/1/15.2181.028.02/01
 • 06-22-000053/OPH/15/1/15.2180.027.02/01
 • 06-22-000054/OPH/15/1/15.2181.027.02/01
 • 06-22-000055/OPH/15/1/15.2180.027.02/01

Dział Kontraktowania Świadczeń POZ i OPD i PRO
Tel. 12 29-88-267, 135, 162

Wszystkie aktualności