Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Zmiana terminu rozstrzygnięcia - LECZENIE SZPITALNE w zakresie PROGRAMY LEKOWE B.151

19-02-2024

W związku z zapisami § 3 ust. 2 pkt. 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy oraz na podstawie zastrzeżenia zawartego w ogłoszeniu o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie informuje, iż uległa zmianie data ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania konkursowego w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy lekowe w zakresie Leczenie chorych na hipofosfatemię sprzężoną z chromosomem X (Xlh) (Icd-10: E.83.3) z dnia 23.02.2024 r. na dzień 27.02.2024 r.

Kod postępowania: 06-24-000132/LSZ/03/5/03.0000.451.02/01

Dział Programów Lekowych i Chemioterapii
MOW NFZ w Krakowie

 

Wszystkie aktualności