Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Zmiana terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowań konkursowych w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne (PRO)

23-02-2024

W związku z zapisami § 3 ust. 2 pkt. 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy oraz na podstawie zastrzeżenia zawartego w ogłoszeniach o postępowaniach w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie informuje, iż zmianie uległa data ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne (PRO) w zakresach świadczeń:

 • program profilaktyki raka piersietap podstawowy w pracowni stacjonarnej i
 • program profilaktyki raka piersietap podstawowy w pracowni mobilnej

z dnia 1 marca 2024 r. na dzień  23 lutego 2024 r.

Kody postępowań:

 • 06-24-000114/PRO/10/1/10.7940.158.02/01
 • 06-24-000108/PRO/10/1/10.7940.158.02/01
 • 06-24-000093/PRO/10/1/10.7940.158.02/01
 • 06-24-000111/PRO/10/1/10.7940.158.02/01
 • 06-24-000113/PRO/10/1/10.7940.158.02/01
 • 06-24-000117/PRO/10/1/10.7940.158.02/01
 • 06-24-000077/PRO/10/1/10.7940.158.02/01
 • 06-24-000090/PRO/10/1/10.7940.158.02/01
 • 06-24-000099/PRO/10/1/10.7940.158.02/01
 • 06-24-000119/PRO/10/1/10.7940.158.02/01
 • 06-24-000074/PRO/10/1/10.7940.158.02/01
 • 06-24-000103/PRO/10/1/10.7940.158.02/01
 • 06-24-000105/PRO/10/1/10.7940.158.02/01
 • 06-24-000089/PRO/10/1/10.7940.158.02/01
 • 06-24-000095/PRO/10/1/10.7940.158.02/01
 • 06-24-000112/PRO/10/1/10.7940.159.02/01

Wydział Świadczeń Opieki zdrowotnej
Dział Kontraktowania Świadczeń POZ i OPD i PRO
Tel. 12 29-88-267, 122, 141

Wszystkie aktualności