Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Zmiana terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowań konkursowych uzupełniających w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna

22-06-2022

W związku z zapisami § 3 ust. 2 pkt. 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy oraz na podstawie zastrzeżenia zawartego w ogłoszeniach o postępowaniach w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie informuje, iż uległa zmianie data ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowań konkursowych uzupełniających w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna we wszystkich zakresach świadczeń z dnia 23 czerwca br. na dzień 22 czerwca 2022 r.

Kody postępowań:

 • 06-22-000102/OPH/15/1/15.2180.027.02/01
 • 06-22-000103/OPH/15/1/15.2180.027.02/01
 • 06-22-000104/OPH/15/1/15.2180.027.02/01
 • 06-22-000105/OPH/15/1/15.1180.007.02/01
 • 06-22-000106/OPH/15/1/15.2181.027.02/01
 • 06-22-000107/OPH/15/1/15.4180.021.02/01
 • 06-22-000108/OPH/15/1/15.4180.021.02/01
 • 06-22-000109/OPH/15/1/15.4180.021.02/01
 • 06-22-000110/OPH/15/1/15.2181.027.02/01
 • 06-22-000111/OPH/15/1/15.4180.021.02/01
 • 06-22-000112/OPH/15/1/15.2180.027.02/01

Dział Kontraktowania Świadczeń POZ i OPD i PRO
Tel. 12 29-88-267, 135, 162

Wszystkie aktualności