Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Zmiana terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowań konkursowych - program badań przesiewowych raka jelita grubego

14-11-2022

W związku z zapisami § 3 ust. 2 pkt. 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy oraz na podstawie zastrzeżenia zawartego w ogłoszeniach o postępowaniach w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie informuje, iż uległa zmianie data ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne w zakresie programu badań przesiewowych raka jelita grubego z dnia 14 listopada br. na dzień 17 listopada 2022 r.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dział Kontraktowania Świadczeń POZ i OPD i PRO
 tel. 12 29-88-122,- 124, - 141,  -152, - 267

Wszystkie aktualności