Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Zmiana Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leczenia uzdrowiskowego z dnia 15 grudnia 2004r.

25-04-2007

Informujemy, iż w ramach świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie uzdrowiskowe nastąpiła zmiana Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leczenia uzdrowiskowego z dnia 15 grudnia 2004r. (Dz.U.04.274.2724). Zmiany dotyczą m.in. podwyżki częściowej odpłatności za koszty zakwaterowania i wyżywienia w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu świadczeniobiorcy.Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego
Wszystkie aktualności