Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Zmiana lokalizacji Działu skarg i wniosków

27-05-2020

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że zmianie uległa lokalizacja Działu skarg i wniosków.

Obecnie mieści się on w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8W. 

Nowy adres do korespondencji: Dział skarg i wniosków, ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków

Numery telefonów oraz adres poczty elektronicznej pozostają bez zmian (tel.: 12 29 88 404, fax: 12 29 88 320, e-mail:

Dział skarg i wniosków
Wydział ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Małopolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

Wszystkie aktualności